Recente opdrachten

  • Bruggenbouwer tussen vertrek manager en start nieuwe manager thuiszorg, Pro-cura (juli 2024)
  • Kerndocent verpleegkundig leiderschap via KMBV (sept 2024)
  • Vervang docent bij leergang excellerende wijkverpleging, InHolland Diemen (2024).
  • Begeleiden groep jonge wijkverpleegkundigen om voorbereid te zijn op de toekomst (april 2024); de Blije Borgh
  • Regionale intervisie begeleiden voor wijkverpleegkundigen (2024); HappyZorg.
  • Individuele coaching jonge (wijk)verpleegkundigen inclusief talentenonderzoek (ACT-meting); Evean en Brentano (2024)
  • Workshop persoonlijk leiderschap wijkverpleegkundigen Accolade Zorg, Innoforte (inclusief talentenonderzoek) en WIJdezorg (2023).
  • Senior consultant Movimento executive search hoger management (2022 tot heden); o.a. begeleiden procedure Directeur Wijkzorg en Strategische conceptontwikkelaar bij Zorgaccent, directeuren bij Amerpoort, Norschoten en WLGroep.
  • Online organiseren “peer group” sessies voor jonge wijkverpleegkundigen over persoonlijk en professioneel leiderschap (2023).
  • Ontwikkelaar in de wijkverpleging Groot Hoogwaak (nov 2011-sept 2022). Als ontwikkelaar had ik een ‘vrije’ rol in de organisatie. Thema’s als persoonlijk leiderschap van wijkverpleegkundigen, financiële gezondheid en regionale samenwerking binnen de wijkverpleging waren mijn resultaatgebieden.
  • Deelname werkgroep Arbeidsmarkt wijkverpleegkundigen V&VN onbezoldigd (2022 tot heden).
  • Regiomanager Wijkverpleging Marente (dec 2020-juni 2021). Tijdelijke waarneming tot nieuwe manager is aangesteld. Totaal begeleiden van 8-10 wijkteams, totaal 120 medewerkers. Afbouw van het wijkteam in het gebied Leiden gerealiseerd in korte tijd.
  • Adviesopdracht begeleiden interne selectieprocedure nieuwe Topstructuur QuaRijn (februari 2021-juli 2021)
  • Manager wijkverpleging Brentano (nov 2019-sept 2020); Ondersteunen van de wijkteams samen met teamcoaches in de stad Amstelveen. Zorginhoudelijke ontwikkeling, financieel gezonde bedrijfsvoering en werkplezier zijn daarbij belangrijke thema’s. Samen met collega’s maakte ik onderdeel uit van het MT en rapporteerde ik aan de RvB. Als belangrijkste resultaat hebben we bereikt dat de financiële resultaten fors zijn verbeterd.
  • Programmanager Arbeidsmarkt Amstelring (dec 2018-sept 2019); versterken van de concernstaf op het gebied van interne en externe arbeidsmarkt (instroom & behoud) direct rapporterend aan de RvB. Drie focusprojecten; Warm Welkom & Zachte Landing, de Talentacademie en Persoonlijke aandacht.
  • Parttime senior adviseur en associé Rieken en Oomen/ Rijnconsult (april 2017-nov 2018). Verantwoordelijk voor acquisitie, relatiemanagement en procesbegeleiding werving & selectie opdrachten voor het hoger management, bestuurlijke posities en Raden van Toezicht binnen publieke domein.
  • Manager HRM Quarijn (febr 2015- aug 2015); ondersteuning tijdens een reorganisatie direct rapporterend aan de RvB. HR-professionals versterkt richting meer autonomie en vakmanschap. Reorganisatie en ontwikkeling gingen in deze rol hand in hand
  • Diverse mobiliteitstrajecten voor hoger management en professionals in de zorg;
  • In vaste dienst was ik directeur bij Movimento, senior consultant bij F&L en regiomanager/leidinggevende in de Thuiszorg bij Amstelring

Benieuwd naar mijn gehele loopbaan? Op Yvette Gorter | LinkedIn is mijn volledige profiel te bekijken.